W Zakładzie Karnym w Hrubieszowie trwa cykl zajęć terapeutycznych zorganizowanych dla starszych więźniów. Grupa osadzonych mężczyzn przygotowuje prace plastyczne na planowaną wystawę. Zajęcia są finansowane ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie na realizację zadania publicznego z zakresu polityki społecznej.