W Zakładzie Karnym w Łodzi realizowane są zajęcia terapeutyczne dla kobiet w kryzysie psychicznym w ramach projektu finansowanego z dotacji Województwa Łódzkiego. Na zdjęciach zajęcia plastyczne oraz prace uczestniczek zajęć. Więcej na stronie www.sw.gov.pl