W Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim trwa cykl zajęć malarskich o charakterze terapeutycznym zorganizowanych dla niepełnosprawnych więźniów. Grupa osadzonych mężczyzn przygotowuje prace plastyczne na planowaną wystawę. Zajęcia są finansowane ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2023 r.