W dniu 10 maja 2023 roku odbyła się konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej z udziałem oferentów realizujących projekty w ramach programu „Razem Możemy Więcej – pierwsza edycja programu aktywizacyjnego da cudzoziemców na lata 2022-2023”, w której wzięły udział przedstawicielki Stowarzyszenia POSTIS.

Uczestników spotkania powitali: Pan Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej i Pani Ewa Flaszyńska, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych działań w ramach realizacji zadania, wymiana informacji i doświadczeń dotyczących rekomendacji dla przyszłych programów wspierających cudzoziemców, wskazanie obszarów strategicznych, które udało się zrealizować i takich, które w dalszej perspektywie wymagałyby korekty.