Z przyjemnością informujemy, że decyzją Wojewody Lubelskiego Stowarzyszenie otrzymało w dniu 13 lipca 2023 r. status przedsiębiorstwa społecznego.