Zarząd Stowarzyszenia POSTIS, zgodnie z pkt. 1 d § 9 rozdz. IV Statutu, zwołuje na dzień 03.07.2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia w Lublinie, ul. Zana 3A. Pierwszy termin ustala się na godz. 14.00, drugi termin ustala się na godz. 15.00.