Uchodźcy z Ukrainy, którymi opiekuje się Stowarzyszenie POSTIS w ramach zadania „Razem Możemy Więcej” stale korzysta z pomocy psychologa. Pomocy takiej potrzebują przede wszystkim kobiety jak również dzieci i młodzież pozostająca pod ich opieką. Dotychczas z pomocy psychologicznej skorzystały niemal wszystkie rodziny znajdujące się pod nasza opieką.