„Mikro innowacje – makro korzyści”

Stowarzyszenie POSTIS realizuje projekt innowacji społecznej w ramach projektu
Lubelskiej Fundacji Rozwoju pt:
” Mikro innowacje – Makro korzyści ”
którego celem jest wzmocnienie regionalnego ekosystemu rozwoju innowacji społecznych, nakierowanego na inkubację nowych pomysłów redukujących problemy ludzi młodych w zakresie znalezienia zatrudnienia bezpośrednio po zakończeniu edukacji,

Stowarzyszenie POSTIS realizuje projekt innowacyjny pt:”
” Innowacja Społeczne”
Przygotowanie i udostępnienie audiowizualnego produktu w postaci filmów edukacyjno – zawodowych wdrażających do wymagań, jakie pracodawcy oczekują od absolwentów nauk społecznych.

https://youtu.be/7NUufONOxjA

Grupą odbiorców rozwiązania innowacyjnego są studenci kierunków pedagogicznych,  socjologicznych i psychologicznych w Polsce.

Celem rozwiązania innowacyjnego jest opracowanie, upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu praktyki nowych rozwiązań audiowizualnego projektu w postaci cyklu 10 filmów edukacyjno – zawodowych wdrażających studentów ostatnich lat studiów oraz absolwentów kierunków nauk społecznych do stawianych wobec nich wymagań przez pracodawców.