Nowe Spojrzenie

Program szkoleniowy dla kuratorów

„Współfinansowany ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”

Stowarzyszenie POSTIS w okresie 15.09.2018 – 31.12.2018 r. realizuje zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania Przyczynom Przestępczości pt. „Nowe Spojrzenie – program szkoleniowy dla rodzinnych kuratorów sądowych z zakresu praktycznego funkcjonowania ośrodków kuratorskich”.

Celem zadania jest prowadzenie szkoleń informacyjno – edukacyjnych
i wyposażenie sądowych kuratorów rodzinnych z Okręgów Sądowych,
w których nie ma ośrodków kuratorskich, w wiedzę z zakresu praktycznego funkcjonowania tego typu placówek.

Zadanie jest realizowane poprzez:

1. cykl szkoleń dla 450 zawodowych kuratorów rodzinnych z Okręgów Sądowych w których nie ma ośrodków kuratorskich: Bydgoszcz, Częstochowa, Gorzów Wielkopolski, Konin, Koszalin, Krosno, Legnica, Ostrołęka, Przemyśl, Radom, Siedlce, Tarnów, Toruń, Włocławek, Wrocław.
Szkolenia odbędą się w październiku 2018 r.

 

2. szkolenie dla kuratorów okręgowych z okręgów w których nie ma powołanych ośrodków kuratorskich w zakresie prawnych, organizacyjnych oraz finansowych aspektów funkcjonowania takich placówek.
Szkolenie odbędzie się w listopadzie 2018 r.

3. przygotowanie i produkcję filmu szkoleniowego w formie krótkometrażowego reportażu, który będzie przedstawiał funkcjonowanie nowoczesnych ośrodków kuratorskich na Lubelszczyźnie.
Film będzie udostępniony wszystkim kuratorom sądowym w Polsce, którzy są zainteresowani tematem.

 

Informacji w sprawie realizacji zadania udziela: Sylwia Huczuk – Kapluk
tel. 81 524 39 66, e-mail: [email protected]