Teatr z sąsiedztwa

Projekt „Teatr z sąsiedztwa” był realizowany w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 27 maja 2012 r. przez Stowarzyszenie POSTIS w partnerstwie z Teatrem Starym w Lublinie oraz Ośrodkiem Brama Grodzka – Teatr NN w ramach programu grantowego „Akademia Orange” Fundacji Orange w roku 2011/2012 III Edycja pod hasłem „Łączy nas kultura”.

Ideą przewodnią projektu była innowacyjna edukacja kulturalna młodzieży defaworyzowanej w wieku 13 – 16 lat ze środowiska Starego Miasta w Lublinie i okolic.

 

W ramach projektu zostały zrealizowane:

  • warsztaty z historii mówionej,
  • warsztaty filmowe,
  • warsztaty ze sztuki wywiadu,
  • zajęcia w teatrze,
  • warsztaty z edycji filmu,
  • warsztaty z edycji tekstu.

Podczas zajęć uczestnicy przygotowali materiały w postaci filmów, wywiadów, zdjęć etc., które zostały udostępnione na portalu „Wielka Internetowa Historia Teatru Starego” na otwartych licencjach Creative Commons. Docelowo strona została przekształcona w portal o charakterze społecznościowym, który był wirtualną świetlicą współpracującą z lokalnymi instytucjami kultury. W trakcie trwania projektu został zrealizowany krótkometrażowy reportaż podsumowujący. Projekcja reportażu i publikacja strony internetowej miała miejsce podczas uroczystego finału 27.05212 r. w Teatrze Starym w Lublinie. Młodzież przy wsparciu merytorycznym organizatorów przygotowała scenariusz oraz poprowadziła wydarzenie dla zaproszonych przez siebie gości i mieszkańców Starego Miasta w Lublinie.

Udział w projekcie miał rozbudzić aktywność twórczą uczestników, umocnić ich tożsamość lokalną i świadomość kulturową oraz zachęcić do uczestnictwa w podobnych inicjatywach