Pomoc
postpenitencjarna

Stowarzyszenie POSTIS realizuje zadanie publiczne  ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym, dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2023-2025 
Zadania obejmują – zgodnie z § 39. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13.09.2013 roku w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości – następujące rodzaje świadczeń:
1. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia w ośrodku dla bezdomnych.
2. Organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
3. Organizowanie i finansowane programów podnoszących kompetencje społeczne, mające na celu przeciwdziałanie czynnikom kryminogennym, a zwłaszcza agresji i przemocy w rodzinie, oraz problemom uzależnień.
4. Pokrywanie kosztów związanych z organizacja i udzielaniem pomocy rzeczowej.

W sprawie udzielania pomocy byłym więźniom informacji udziela biuro Stowarzyszenia POSTIS

Informujemy, że pomoc dla osób pozbawionych wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz dla osób im najbliższych w ramach projektów:

  • Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej POSTIS Lublin jest udzielana stacjonarnie w Lublinie, ul. Zana 3A lub telefonicznie pod numerami telefonów: 501 346 554 oraz 790 801 609 w następujących godzinach: wtorek 08.00-16.00, czwartek 10.00-18.00,
  • Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej POSTIS Bydgoszcz jest udzielana stacjonarnie w Koronowie, ul. Bydgoska 27 lub telefonicznie pod numerami telefonów: 725 819 925 oraz 790 801 609 w następujących godzinach: wtorek 08.00-16.00, środa 10.00-18.00,
  • Ogólnopolski Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej dla Kobiet jest udzielana stacjonarnie w Lublinie, ul. Zana 3A lub telefonicznie pod numerami telefonów: 501 346 554 oraz 790 801 609 w następujących godzinach: poniedziałek 08.00-16.00, środa 10.00-18.00
  • Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej POSTIS Opole jest udzielana stacjonarnie w Wołowie, ul. Więzienna 6  lub telefonicznie pod numerami telefonów: 501 349 716 oraz 790 801 609  w następujących godzinach: wtorek 10.00-18.00, środa 07.30-15.30
Wykaz Ośrodków Pomocy Postpenitencjarnej w Polsce znajduje się pod adresem:  https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/
Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej - Lublin
Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej dla kobiet
Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej - Koronowo
Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej - Koronowo

Biuro

ul. Zana 3A
20-601 Lublin

ul. Bydgoska 27
86-010 Koronowo

Telefon

501 346 554
790 801 609

725 819 925