Zajęcia terapeutyczne dla więźniów

Pilotażowy program zajęć dla więźniów niepełnosprawnych

Stowarzyszenie POSTIS we współpracy ze Służbą Więzienną od września 2022 r. rozpoczęło realizację  pilotażowego programu zajęć terapeutycznych dla niepełnosprawnych więźniów w sześciu jednostkach penitencjarnych Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej Lublin, Warszawa  i Olsztyn.

Celem programu jest objęcie wsparciem terapeutycznym o charakterze artystycznym, w tym teatroterapią lub  arteterapią oraz wsparciem psychologicznym  niepełnosprawnych więźniów z Zakładów Karnych: Włodawa, Chełm, Opole Lubelskie, Siedlce, Iława i z Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Olsztynie.

Po ukończeniu cyklu zajęć, w grudniu 2022 r. w więzieniach  mają  odbyć się pokazy powarsztatowe.

Zajęcia terapeutyczne – Areszt Śledczy Olsztyn

Zajęcia terapeutyczne – Zakład Karny Siedlce

Warsztaty z arteterapii dla niepełnosprawnych więźniów w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim

Zajęcia dla niepełnosprawnych więźniów w Zakładzie Karnym w Chełmie

Zajęcia teatralne dla niepełnosprawnych więźniów w Zakładzie Karnym we Włodawie

Przygotowania do wystawienia spektaklu w Zakładzie Karnym w Siedlcach

Pokazy powarsztatowe

Spektakl w Olsztynie, przygotowany przez niepełnosprawnych więźniów

Spektakl niepełnosprawnych więźniów w Zakładzie Karnym w Siedlcach

Wystawa prac ceramicznych w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim

Projekt jest współfinansowany ze środków Województwa Lubelskiego, Województwa Mazowieckiego, Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach wsparcia realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.