Zdobądź zawód przyszłości.

Projekt „Zdobądź zawód przyszłości” był realizowany przez Stowarzyszenie POSTIS
we współpracy z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny
w Lublinie w okresie 2.11.2010 – 28.02.2014 r.
Projekt był współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach,
Działanie 9,3 Upowszechnienie Formalnego Kształcenia Ustawicznego.

Celem projektu było upowszechnienie w województwie lubelskim formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych poprzez:

 

 • realizacja usług doradczych (doradztwo indywidualne i warsztaty poruszania się po rynku pracy) w zakresie wyboru kierunku kształcenia;
 • planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej;
 • realizacja kształcenia w technikach uzupełniających dla dorosłych w Lublinie, Chemie, Kraśniku, Białej Podlaskiej, Radzyniu Podlaskim na kierunkach :
  a) Technik mechanik pojazdów samochodowych
  b) Kucharz
  c) Technik budownictwa
  d) Technik handlowiec
 • zdobycie doświadczenia zawodowego przez udział w praktykach zawodowych;

Projekt był adresowany do osób w wieku 24 – 64 lata z województwa lubelskiego, niepracujących i nieuczących się, którzy chcą podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego