Promocja zdrowia

ZAJĘCIA W OŚRODKACH KURATORSKICH

Stowarzyszenie POSTIS od września 2022 r. realizuje zadanie publiczne  z zakresu zdrowia publicznego w 14 ośrodkach kuratorskich  działających przy następujących sądach: 

Sąd Rejonowy w  Białej Podlaskiej

Sąd Rejonowy Lublin – Zachód

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód

Sad Rejonowy  w Puławach

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Sąd Rejonowy  we Włodawie

Sąd Rejonowy w Lubartowie

Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim

 

Celem zadania jest  zwiększenie kompetencji społecznych młodzieży w wieku 13-17 lat skierowanych do ośrodków kuratorskich  na podstawie orzeczenia  sądu rodzinnego. W ramach zadania odbędą się zajęcia:

  • korekcyjno-edukacyjne, w tym profilaktyka uzależnień i edukacja prozdrowotna, sportterapia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia plastyczne, trening Zastępowania Agresji
  • psycho-edukacyjne oraz zajęcia z socjoterapii
  • socjoterapia