Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Od 22 lipca 2022 r. Stowarzyszenie POSTIS rozpoczęło działania w ramach zleconego zadania publicznego z Rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu wybranego w konkursie ofert „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023” ogłoszonego w ramach Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 

Otrzymaliśmy na ten cel dofinansowanie w wysokości  1 044 479,86 zł.

Projekt pod nazwą ”Nadzieja na dobre jutro – program wsparcia uchodźców z Ukrainy” zakłada zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 320 uchodźców z Ukrainy, szczególnie matek i ich małoletnich dzieci poprzez wsparcie integracji i aktywności społecznej oraz aktywizację zawodową. Zadanie publiczne jest realizowane na terenie województwa lubelskiego. Stowarzyszenie podjęło współpracę przy realizacji zadania m.in. z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie, Miastem Lublin, Powiatowym Urzędem Pracy w Lublinie, Centrum Integracji Społecznej POSTIS w Świdniku, Lubelskim Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

1. Formularz rekrutacyjny w języku ukraińskim – (pdf ) / (rtf)

2. Dane osobowe po ukraińsku – (pdf) / (rtf)

 

Kontakt ze Stowarzyszeniem osób zainteresowanych wsparciem:

 poniedziałek – piątek godz. 9:00 – 14:00

Biuro Stowarzyszenia POSTIS: Agata Kamińska-Mela, tel.: 81 524 39 66, mail: [email protected]

 

„Razem Możemy Więcej”

Wsparcie uchodźców z Ukrainy – Świdnik

Stowarzyszenie POSTIS przy współpracy Centrum Integracji Społecznej POSTIS w Świdniku realizuje od sierpnia 2022 r. projekt wsparcia dla uchodźców z Ukrainy w ramach programu „Razem Możemy Więcej” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Ponad 30 uchodźców z Ukrainy mieszkających w Świdniku i okolicach zostało objętych pomocą. Rozpoczęliśmy cykl szkoleń zawodowych oraz wsparcie doradcze dla kobiet, rodzinom zostało udzielone wsparcie rzeczowe.

Pomoc uchodźcom z Ukrainy przy współpracy Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia – Lublin

Stowarzyszenie POSTIS od września 2022 r. udziela pomocy grupie uchodźców z Ukrainy, podopiecznych Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie w zakresie pomocy rzeczowej i wsparcia głównie psychologicznego. Pomocą objętych jest ok. 50 osób dorosłych i małoletnich.

Wspieramy Uchodźców z Ukrainy w ramach programu „Razem Możemy Więcej”

Stowarzyszenie POSTIS przy współpracy z instytucjami lokalnymi między innymi takimi jak:  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, Miasto Lublin czy Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie oraz Centrum Integracji Społecznej POSTIS w Świdniku objęło wsparciem już ponad 150 osób mieszkających w gminie Lublin i gminie Świdnik. To uchodźcy z Ukrainy w bardzo trudnej sytuacji, w tym opiekunowie osób niepełnosprawnych lub terminalnie chorych dzieci. Planujemy zrekrutować w 2022 roku dodatkowo jeszcze ok. 20 osób, ponieważ potrzeby wsparcia uchodźców w województwie lubelskim są bardzo duże. Spotykamy się z wdzięcznością i zaangażowaniem uchodźców w prowadzone przez nas formy wsparcia.

Kursy prawa jazdy dla Ukrainek w ramach programu 

Stowarzyszenie POSTIS przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie organizuje kurs prawa jazdy dla Ukrainek, które chcą podjąć zatrudnienie w Polsce. Kurs organizujemy w Polskim Związku Motorowym w Lublinie. Po ukończeniu szkolenia nasze podopieczne będą zdawały egzamin na prawo jazdy kat. B i podejmą pracę w Lublinie.

Pomagamy podnosić kwalifikacje zawodowe

Grupa naszych podopiecznych z Ukrainy uczestniczyła w kursie prawa jazdy kat. B zorganizowanym przez Polski Związek Motorowy w Lublinie. Po kursie teoretycznym uczestniczki z dużym zaangażowaniem uczyły się jeździć z instruktorem. Obecnie trwają egzaminy państwowe. Pierwsze egzaminy teoretyczne zostały zdane z bardzo dobrym wynikiem! W planach państwowe egzaminy praktyczne. Trzymamy kciuki!

Szkolenie fryzjerskie dla uchodźczyń z Ukrainy

Cztery uczestniczki naszego projektu „Razem możemy więcej”, skierowanego do uchodźców z Ukrainy, wzięły udział w szkoleniu zawodowym zorganizowanym i przeprowadzonym przez Salon Fryzjerski Pani Anny Chołoty, mieszczący się w Lublinie przy ulicy Bursztynowej. 

Uczestniczki, korzystając z wieloletniego doświadczenia oraz najwyższej jakości usług oferowanych przez Salon Fryzjerski Pani Anny Chołoty, miały możliwość uczestniczenia w szkoleniu z zakresu przedłużania i zagęszczania włosów metodą keratynową. Jest to jedna z nowocześniejszych metod stosowanych w branży fryzjerskiej, wymagająca zaawansowanych umiejętności i precyzji wykonania.

Wszystkie Panie ukończyły szkolenie z bardzo dobrym wynikiem co, z pewnością zwiększy ich konkurencyjność na rynku pracy i umożliwi dalszy rozwój.

 

 

Szkolenie dla uchodźczyń

W szkoleniu „Obsługa komputera, kasy fiskalnej i terminala kart płatniczych”, realizowanego przez  Centrum Kształcenia Proeuropejskiego w Lublinie, wzięło udział sześć uczestniczek projektu. Szkolenie zorganizowano dla uchodźców z Ukrainy w ramach realizowanego projektu „Razem możemy więcej” finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.