MOGĘ WIĘCEJ

- inicjatywa promocji kształcenia na Lubelszczyźnie

 

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Zagrożonej Patologią Społeczną „POSTIS”     (obecnie POSTIS) w Lublinie w okresie  od 12.05.2010 r. –  do 12.11.2010 r. zrealizowało projekt  „MOGĘ WIĘCEJ  – inicjatywa promocji kształcenia na Lubelszczyźnie ”  w ramach POKL  Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach. 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego. Projekt  był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu było upowszechnienie kształcenia ustawicznego poprzez  kampanię informacyjną prowadzona w telewizji i  internecie za pośrednictwem plakatów i ulotek oraz spotów  jak również  realizację działań o charakterze konsultacyjno- doradczym  w zakresie planowania ścieżki rozwoju kształcenia  w kontekście potrzeb rynku pracy na Lubelszczyźnie. 

Projekt był skierowany do osób w wieku 25-64 lata  pracujących lub zamieszkałych na terenie województwa Lubelskiego, którzy nie mieli wyższego wykształcenia. 

Projekt był zrealizowany poprzez:

  • przygotowanie materiałów promocyjnych i  ich dystrybucję,
  • przeprowadzenie konkursu wiedzy o kształceniu ustawicznym, 
  • wsparcie konsultacyjno-doradcze, 
  • produkcję i emisję spotów telewizyjnych w kampanii  tv i internecie.