MODEL FENIKS

Celem projektu FENIKS – model wsparcia niepełnosprawnych więźniów jest włączenie organizacji pozarządowych, działających przede wszystkim lokalnie, we wdrożenie w polskich więzieniach modelu podtrzymania kompetencji psychospołecznych więźniów z niepełnosprawnościami i starszych.

Opracowany przez Stowarzyszenie POSTIS model polega na organizacji w jednostce penitencjarnej cyklu zajęć terapeutycznych np. z arteterapii oraz udzieleniu wsparcia psychologicznego więźniom z niepełnosprawnościami, starszym lub w kryzysie psychicznym. Po ukończeniu zajęć w jednostce jest organizowany pokaz powarsztatowy z udziałem uczestników zajęć.