Zadbaj o swoje zasoby

Program jest przeznaczony dla osadzonych kobiet pokrzywdzonych przestępstwem, które jednocześnie są sprawczyniami przestępstw i odbywają karę pozbawienia wolności. Jest realizowany w 18 jednostkach penitencjarnych w Polsce. Został przygotowany przez zespół naukowy pod kierunkiem Pani prof. Agnieszki Lewickiej-Zelent z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Celem programu jest wzmacnianie zasobów osobistych i społecznych skazanych kobiet, które w przeszłości zostały pokrzywdzone w wyniku przestępstwa. 

Intencją programu resocjalizacyjnego „Zadbaj o swoje zasoby”  jest zmniejszenie ryzyka powrotu do przestępstwa poprzez podejmowane działania edukacyjne.

Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy odbyli szkolenie z nowych programów readaptacji skazanych. Program sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości we współpracy ze Stowarzyszeniem POSTIS. Szczegóły na stronie: w.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-bydgoszczy-zadbaj-o-swoje-zasoby-nowy-program-readaptacji-dla-skazanych-kobiet
Program resocjalizacyjny jest realizowany w ramach dotacji pn. „Ogólnopolski Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej dla Kobiet” ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym na lata 2023-2025  przy współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej.