Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Projekt „POWRÓT – wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stowarzyszenie POSTIS w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu realizuje projekt „POWRÓT – wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy- II edycja” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, działanie 11.1 Aktywne włączenie. Celem projektu jest wzrost integracji społecznej oraz…

Więcej...

Zapytanie ofertowe nr postępowania: 03/CA/2018 z dnia 07.06.2018 r.

Zapraszamy do składania ofert  na wykonanie usług w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkoleń wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji dla Uczestników Projektu „W CENTRUM AKTYWNOŚCI” nr umowy RPLU.11.01.00-06-0128/16 z dn. 04-08-2017 r., dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, działanie 11.1…

Więcej...

Rozstrzygnięcie postępowania nr 11/SZ/2018 z dnia 17.04.2018 r.

26.04.2018r. W związku z postępowaniem ofertowym  na wykonanie usług w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkoleń wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji dla Uczestników Projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie- II edycja” nr projektu: 11.01.00-06-0127/16-00 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne,…

Więcej...

Rozstrzygnięcie postępowania nr 02/P/2018 z dnia 17.04.2018 r.

26.04.2018r.  W związku z postępowaniem ofertowym  dotyczącym  organizacji i przeprowadzenia szkoleń wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji dla Uczestników Projektu „POWRÓT- wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy-II edycja”. Załącznik: ROZTRZYGNIĘCIE  

Więcej...

Rozstrzygnięcie postępowania nr 09/SZ/2018 z dnia 14.04.2018 r.

25.04.2018r. W związku z postępowaniem ofertowym  dotyczącym  zakupu wraz z dostawą materiałów i artykułów do przeprowadzenia zajęć z socjoterapii i artterapii dla Uczestników Projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie- II edycja” nr projektu: 11.01.00-06-0127/16-00 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, działanie 11.1…

Więcej...

Rozstrzygnięcie postępowania nr 10/SZ/2018 z dnia 16.04.2018 r.

25.04.2018r. W związku z postępowaniem ofertowym  dotyczącym  zakupu wraz z dostawą artykułów i sprzętu do sportterapii dla Uczestników Projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie- II edycja” nr projektu: 11.01.00-06-0127/16-00 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, działanie 11.1 Aktywne włączenie  informujemy, że została…

Więcej...