Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Trwa realizacja projektu „Bez Barier”

Informujemy, że trwa realizacja projektu „Bez Barier – wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w powiecie świdnickim”. W dniu 21-08-2014r. odbyło się trzecie spotkanie w ramach otwartych konsultacji społecznych dotyczących „Projektu strategii rozwiązywania problemów społecznych do 2020 r. w Powiecie Świdnickim”. Szczegółowe informacje oraz protokoły z konsultacji znajdują się na utworzonej w ramach projektu internetowej…

Więcej...

Seminarium w Areszcie Śledczym w Szczecinie w ramach projektu Nowa droga

W dniu 12 sierpnia 2014 r. w Areszcie Śledczym w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 28 odbyło się seminarium upowszechniające w ramach projektu „PI Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów”. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorstw, JST, NGO, PUP i OPS oraz przedstawiciele Służby Więziennej z jednostek…

Więcej...

Rozpoczęcie działań upowszechniających założenia programu Nowa droga

Uprzejmie informujemy, że w ramach realizowanego etapu upowszechniania związanego z realizacją projektu „PI Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów” rozpoczęliśmy działania upowszechniające i włączające do głównego nurtu polityki. Celem działań upowszechniających i włączających jest przekazanie merytorycznych informacji na temat modelu Nowa droga oraz produktów wypracowanych…

Więcej...

Artykuł na temat projektu Nowa droga w kwartalniku Ministerstwa Sprawiedliwości „Probacja”

Miło nam poinformować, że w kwartalniku Ministerstwa Sprawiedliwości „Probacja” ukazał się artykuł autorstwa Barbary Bojko-Kulpa i Agnieszki Lewickiej-Zelent na temat projektu Nowa droga. Artykuł można przeczytać tutaj.

Więcej...

Prezes Stowarzyszenia POSTIS Gościem Dnia w Radio eR

Dnia 23.07.2014 r. popołudniowym Gościem Dnia w Radio eR była Barbara Bojko-Kulpa – Prezes Zarządu Stowarzyszenia POSTIS. Prezes opowiadała czym aktualnie zajmują się uczestnicy oraz o przyszłych działaniach projektowych. Zapraszamy do odsłuchania nagrania.

Więcej...

Walidacja produktu finalnego projektu Nowa droga

Miło nam poinformować, iż Krajowa Sieć Tematyczna w obszarze „Zatrudnienie i integracja społeczna” wydała pozytywną opinię na temat walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pt. „PI Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów”. Na produkt finalny składają się: Produkt główny: Model współpracy przedsiębiorstw z instytucją pozarządową prowadzącą…

Więcej...