Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Walidacja produktu finalnego projektu Nowa droga

Miło nam poinformować, iż Krajowa Sieć Tematyczna w obszarze „Zatrudnienie i integracja społeczna” wydała pozytywną opinię na temat walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pt. „PI Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów”. Na produkt finalny składają się: Produkt główny: Model współpracy przedsiębiorstw z instytucją pozarządową prowadzącą…

Więcej...

Artykuł „Powrócić do normalnego życia” dotyczący projektu Nowa droga

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem pt. „Powrócić do normalnego życia” dotyczącym projektu Nowa droga. Artykuł ukazał się w „Kwartalniku społeczno-kulturalnym gmin i powiatu lubelskiego Panorama Powiatu”.    

Więcej...

Najnowszy artykuł o projekcie Nowa Droga

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem o projekcie Nowa droga, który ukazał się w numerze 1/2014 Biuletynu Krajowej Instytucji Wspomagającej PO KL „Innowacje bez granic”. Artykuł można przeczytać w poniższym biuletynie (str. 24-27). Biuletyn Innowacje bez granic  

Więcej...

Relacje w telewizji regionalnej dotyczące panelu „Nowe drogi w resocjalizacji młodych więźniów”

Zapraszamy do obejrzenia głównego odcinka Panoramy Lubelskiej z dnia 18 marca 2014 r., gdzie od min. 13.22 można obejrzeć reportaż z panelu naukowego: „Czy da się powrócić do normalnego życia? Nowe drogi w resocjalizacji młodych więźniów” zorganizowanego w ramach projektu „PI Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów”…

Więcej...

Panel naukowy „Nowe drogi w resocjalizacji młodych więźniów”

Stowarzyszenie POSTIS serdecznie zaprasza na panel naukowy pt. „Czy da się powrócić do normalnego życia? Nowe drogi w resocjalizacji młodych więźniów” zorganizowany w ramach projektu „PI Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów”, który odbędzie się w Campusie KUL przy ul. Droga Męczenników Majdanka 70 w…

Więcej...

Artykuł na temat projektu Nowa droga w „Forum penitencjarnym”

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym projektu Nowa droga, który ukazał się w najnowszym wydaniu pisma służby więziennej „Forum penitencjarne”. Zobacz

Więcej...