Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Finał projektu „Teatr z sąsiedztwa”

Dnia 27.05.2012 r. w Teatrze Starym w Lublinie odbyła się gala finałowa projektu pt. „Teatr z sąsiedztwa”, który realizowany był przez Stowarzyszenie POSTIS z Teatrem Starym w Lublinie oraz Ośrodkiem Brama Grodzka – Teatr NN. Uroczystość została przygotowana i poprowadzona przez uczestników przy wsparciu pracowników Teatru Starego. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z gali finałowej oraz…

Więcej...

Oferta pracy dla ekspertów

OGŁOSZENIE  W związku z realizacją projektu innowacyjnego pt. „Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów” Stowarzyszenie POSTIS ogłasza nabór ekspertów do prac zespołów eksperckich. Powołanie zostaną 3 zespoły eksperckie, których zadaniem będzie opracowanie modelu współpracy przedsiębiorstw z NGO, PUP i OPS w zakresie aktywizacji zawodowej i…

Więcej...

Zapytanie ofertowe na badania ankietowe

Stowarzyszenie POSTIS realizuje projekt „Pl Nowa droga –Pl Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami” w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy. W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie badania ankietowego osadzonych w aresztach śledczych i zakładach…

Więcej...

Zaproszenie na konferencję

Stowarzyszenie POSTIS ma zaszczyt zaprosić na konferencję podsumowującą projekt „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży trudnej na Lubelszczyźnie- II Edycja” Konferencja odbędzie się w dniu 14. 06. 2012 o godzinie 11.00 w Restauracji GRAF- MARINA w Lublinie ul. Krężnicka 6  20-518 Lublin Program konferencji podsumowującej projekt   10.30 – 11.00   Rejestracja uczestników 11.00 – 11.30   Rozpoczęcie…

Więcej...

Film podsumowujący projekt „Szansa”

Prezentujemy film pt. „Na imię mam… „, podsumowujący projekt „Szansa -aktywizacja społeczno – zawodowa młodzieży trudnej na Lubelszczyźnie – II Edycja”. Materiał zrealizowany został w wersji dwujęzycznej. Zachęcamy do obejrzenia (część I i część II).    

Więcej...

Projekt SZANSA – zdjęcia

W ramach projektu SZANSA realizowane są zajęcia socjoterapii, sportterapii oraz wycieczki edukacjno-zawodopoznawcze. Poniżej zamieszczamy zdjęcia prezentujące zajęcia uczestników Projektu we Włodawie.

Więcej...