W ramach projektu „Zdobądź zawód przyszłości” w okresie od marca do sierpnia 2011 r. odbywały się spotkania z konsultantami ds. kształcenia oraz doradcami zawodowymi dla kobiet i mężczyzn w wieku 18-64 lat zainteresowanych podjęciem nauki w Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych w woj. lubelskim. Przeprowadzona została również akcja informacyjno-rekrutacyjna projektu za pośrednictwem radia, telewizji, prasy, ulotek i plakatów.

Od września rozpocznie się realizacja kształcenia w zawodach: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, kucharz w szkołach dla dorosłych.

Terminy zjazdów dostępne w zakładce Technika uzupełniające na stronie zzp.postis. pl.