Stowarzyszenie POSTIS

ma zaszczyt zaprosić

na konferencję podsumowującą projekt

„SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży trudnej na Lubelszczyźnie- II Edycja”

Konferencja odbędzie się

w dniu 14. 06. 2012 o godzinie 11.00

w Restauracji GRAF- MARINA w Lublinie

ul. Krężnicka 6

 20-518 Lublin

Program konferencji podsumowującej projekt

 

10.30 – 11.00   Rejestracja uczestników

11.00 – 11.30   Rozpoczęcie konferencji i przywitanie przybyłych gości

11.30 – 12.00  Prelekcja Pani Prezes Barbary Bojko-Kulpa na temat skuteczności działań projektowych, osiągniętych sukcesów, wyników  raportu ewaluacyjnego

12.00 – 12.30  Przerwa kawowa

12.30 -14.30   Projekcja reportaży wyprodukowanych w ramach projektu o uczestnikach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, dyskusja z bohaterami reportaży

14.30 – 15.00  Ciepły poczęstunek

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 08.06. 2012 na adres: [email protected]