09.01.2017

Zaproszenie do złożenia oferty na sprawowanie opieki nad Uczestnikami Projektu podczas zajeć ze sportterapii w Ośrodkach Kuratorskich na obszarze działania Sądu Okręgowego w Lublinie w ramach projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” .

Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu  ” SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020., Stowarzyszenie POSTIS zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie opieki  nad Uczestnikami Projektu podczas zajęć ze sportterapii dla 12 grup w Ośrodkach Kuratorskich na obszarze działania Sądu Okręgowego w Lublinie tj. w Bychawie, Świdniku, Łęcznej, Lublinie, Włodawie, Białej Podlaskiej, Lubartowie i Radzyniu Podlaskim.

zapytanie-ofertowe-na-sprawowanie-opieki-nad-uczestnikami-projektu-podczas-zajec-ze-sportterapii

zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy

zalacznik-nr-2

zalacznik-nr-3

zalacznik-nr-4

zalacznik-nr-5