Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Nowa droga szansą dla młodych więźniów opuszczających zakłady karne

Stowarzyszenie POSTIS wraz z Aresztem Śledczym, Powiatowym Urzędem Pracy oraz  PTE Zakładem Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego w Lublinie jesienią 2011 r. rozpoczęło prace nad opracowaniem nowego modelu postępowania w młodymi więźniami, którzy opuszczają zakład karny lub areszt śledczy pod nazwą NOWA DROGA.

Projekt proponuje skonstruowanie modelu współpracy instytucji publicznych i nie publicznych obejmującego kompleksowy proces przywrócenia młodych więźniów do życia społeczno –zawodowego, minimalizujący ryzyko powrotu do więzienia. Zawiera on jednocześnie samofinansującą się ścieżkę wdrażania – a więc nie wymaga zwiększonych  nakładów finansowych. Model łączy stosowane instrumenty rynku pracy w Polsce z francuską metodą przygotowania młodych osób do wejścia do życia społeczno-zawodowego pn. PRÓG. Model współpracy łączy ponadto w sobie zmianę postaw życiowych ze ścieżką aktywizacji zawodowej młodocianych więźniów  kreowaną z pomocą i pod potrzeby pracodawców, przełamując jednocześnie wśród nich bariery związane z zatrudnianiem byłych więźniów.

http://ekai.pl/diecezje/lubelska/x50451/nowa-droge-resocjalizacji-mlodych-wiezniow-opracowano-w-lublinie/

http://radioer.pl/informacje/2/19218/

http://www.itvl.pl/news/nowa-droga-dla-mlodocianych

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114877,11009721,Lublin___Nowa_droga___program_dla_mlodocianych_wiezniow.html

http://tvp.info/informacje/ludzie/nowa-droga-mlodocianych-wiezniow/6245510

http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/lublin/nowa-droga-program-dla-mlodocianych-wiezniow,1,5004828,wiadomosc.html

http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,8676,nowa-droga-resocjalizacji-wiezniow-w-lublinie.html

http://nasygnale.pl/kat,1025389,szukaj,stowarzyszenie%2Bpostis,szukaj.html?ticaid=6df5e

http://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/nowa-droga-dla-mlodocianych-wiezniow,27735_1.html