Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA 02/SZ/2017

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Stowarzyszenie POSTIS w ramach projektu „SZANSA-Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie”  informuję, że w postępowaniu Nr 02/SZ/2017 z dnia 04.01.2017 r. o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie grupowych zajęć wyrównawczych w formie korepetycji z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie wybrane zostały następujące oferty:

Załącznik