Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Rozstrzygnięcie postępowania Nr 10/SZ/2017 z dnia 30.01.2017 r.

W związku z postępowaniem ofertowym Nr 10/SZ/2017 z dnia 30.01.2017 r. o udzielenie zamówienia na zakup wraz z dostawą artykułów i sprzętu do sportterapii realizowanym przez Stowarzyszenie POSTIS w ramach projektu „SZANSA-Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” do realizacji wybrana została następująca oferta

Dokument