Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Trwa rekrutacja do projektu „Zdobądź zawód przyszłości”

Trwa rekrutacja do projektu „„Zdobądź zawód przyszłości”

Prowadzimy nabór na rok szkolny 2012/2013 w ramach projektu „Zdobądź zawód przyszłości” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  do Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych na kierunkach:

 • ·         technik kucharz ( w Dęblinie, Zamościu)
 • ·         technik budownictwa ( w Krasnymstawie)
 • ·         technik pojazdów samochodowych (w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Krasnymstawie)

Jeśli:

 • ·         przerwałeś/łaś naukę w Technikum na w/w kierunkach
 • jesteś w wieku 18-64 lat, zamieszkujesz lub pracujesz w woj. lubelskim
 • chcesz dalej bezpłatnie kontynuować naukę i ukończyć egzamin z przygotowania zawodowego oraz przystąpić do egzaminu maturalnego
 • chcesz podnieść swoje kwalifikacje i wykształcenie oraz zdobyć atrakcyjny zawód poszukiwany na lubelskim rynku pracy i w innych krajach Unii Europejskiej

PRZYJDŹ DO NAS I WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE

 „ZDOBĄDŹ ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI”

Zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi (m.in. dziećmi do lat 7), gorące posiłki podczas zajęć, atrakcyjne nagrody w konkursach, wakacyjne praktyki zawodowe, badania lekarskie, ubezpieczenie, materiały edukacyjno-dydaktyczne (podręczniki specjalistyczne, książki, poradniki, pen- drive).

Zajęcia rozpoczną się już we wrześniu i będą odbywać się w:

 • systemie zaocznym (sobota i niedziela co 2 tygodnie)
 • w małych zespołach słuchaczy– 15 osobowych

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły zawodowej
 • 3 zdjęcia
 • Formularz zgłoszeniowy

 

Więcej informacji: www.zzp.postis.pl

e-mail: [email protected], tel/fax 8152 439 66 Biuro Projektu: ul. Fieldorfa7/4 20-091 Lublin