Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie korepetycji z matematyki i fizyki

4.01.2017 r. Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie korepetycji z matematyki i fizyki dla podopiecznych Ośrodków Kuratorskich Sądowego Okręgu Lubelskiego w ramach projektu ” SZANSA – aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie”

Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu  ” SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020., Stowarzyszenie POSTIS zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie grupowych zajęć wyrównawczych w formie korepetycji z matematyki i fizyki w Ośrodkach Kuratorskich na obszarze działania Sądu Okręgowego w Lublinie  tj. w Świdniku, Łęcznej, Lublinie, Białej Podlaskiej, Lubartowie, Włodawie i Radzyniu Podlaskim.

Zapytanie ofertowe – matematyka – fizyka

Załacznik nr 1 – formularz ofertowy

Załacznik nr 2

Załacznik nr 3

Załacznik nr 4

Załacznik nr 5