Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Zapytanie ofertowe nr postępowania: 09/SZ/2018 z dnia 14.04.2018 r.

14.04.2018 r. Zapraszamy do składania ofert na zakup wraz z dostawą materiałów i artykułów do przeprowadzenia zajęć z socjoterapii i artterapii dla Uczestników Projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie- II edycja”.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3