Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Zapytanie ofertowe Nr postępowania: 11/SZ/2018 z dnia 17.04.2018 r.

17.04.2018 r. Zapraszamy do składania ofert na  wykonanie usług w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkoleń wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji dla Uczestników Projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie- II edycja”

Załączniki:

Zapytanie ofertowe- szkolenia

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5