W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Mamo, tato co wy na to? – innowacyjny program wychowania przedszkolnego” zapraszamy do składania ofert na udział jako ekspertów w III zespołach eksperkich opracowujących innowacyjne interdyscyplinarne programy wychowania przedszkolnego.

 

Załączniki do pobrania:

zapytanie ofertowe 

załącznik 1

załącznik 2 i 3