W dniu 26 czerwca 2012 r.  w Zamościu odbyła się konferencja podsumowująca projekt „SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży trudnej w obszarze działania Sądu Okręgowego w Zamościu”. W konferencji wzięli udział – w imieniu  Lidera – prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny dr inż.  Henryk Łucjan  oraz – w imieniu Partnera projektu – prezes  zarządu Stowarzyszenia POSTIS Barbara Bojko-Kulpa.W programie konferencji znalazły się wystąpienia m.in. przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Rady Kuratorów. Zostały zaprezentowane reportaże z cyklu ” Na imię mam..” zrealizowane w ramach tego projektu przez Oddział Regionalny TVP SA Lublin.

 

Pani prezes Barbara Bojko-Kulpa omawia rolę Stowarzyszenia POSTIS w projekcie

Uczestnicy konferencji zamojskiej SZANSY