Oferta pracy dla ekspertów

OGŁOSZENIE  W związku z realizacją projektu innowacyjnego pt. „Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów” Stowarzyszenie POSTIS ogłasza nabór ekspertów do prac zespołów...

Zapytanie ofertowe na badania ankietowe

Stowarzyszenie POSTIS realizuje projekt „Pl Nowa droga –Pl Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami” w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I...