W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Mamo, tato co wy na to? – innowacyjny program wychowania przedszkolnego” zapraszamy do składania ofert na udział jako ekspertów w III zespołach eksperckichO opracowujących innowacyjne interdyscyplinarne
programy wychowania przedszkolnego.

Załączniki do pobrania:

załącznik 1

załącznik 2 

załącznik 3

załącznik 4