W związku z realizacją zadnia publicznego pt. „KLAPS – Kuźnia Liderów i Animatorów Przedsiębiorczości Społecznej” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Społecznych Stowarzyszenie POSTIS  zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie woj. lubelskiego (w tym członków, pracowników i wolontariuszy działających na rzecz tych organizacji) na szkolenia m.in. z zakresu ZZL, marketingu i PR, fundraisingu oraz tworzenia partnerstw lokalnych. Szczegółowe informacje, program szkoleń, warunki uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej:

Załącznik 1

Załącznik 2

[contact-form-7 id=”833″ title=”Zaproszenie na szkolenia”]