Trwa rekrutacja do projektu „„Zdobądź zawód przyszłości”

Prowadzimy nabór na rok szkolny 2012/2013 w ramach projektu „Zdobądź zawód przyszłości” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  do Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych na kierunkach:

 • ·         technik kucharz ( w Dęblinie, Zamościu)
 • ·         technik budownictwa ( w Krasnymstawie)
 • ·         technik pojazdów samochodowych (w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Krasnymstawie)

Jeśli:

 • ·         przerwałeś/łaś naukę w Technikum na w/w kierunkach
 • jesteś w wieku 18-64 lat, zamieszkujesz lub pracujesz w woj. lubelskim
 • chcesz dalej bezpłatnie kontynuować naukę i ukończyć egzamin z przygotowania zawodowego oraz przystąpić do egzaminu maturalnego
 • chcesz podnieść swoje kwalifikacje i wykształcenie oraz zdobyć atrakcyjny zawód poszukiwany na lubelskim rynku pracy i w innych krajach Unii Europejskiej

PRZYJDŹ DO NAS I WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE

 „ZDOBĄDŹ ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI”

Zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi (m.in. dziećmi do lat 7), gorące posiłki podczas zajęć, atrakcyjne nagrody w konkursach, wakacyjne praktyki zawodowe, badania lekarskie, ubezpieczenie, materiały edukacyjno-dydaktyczne (podręczniki specjalistyczne, książki, poradniki, pen- drive).

Zajęcia rozpoczną się już we wrześniu i będą odbywać się w:

 • systemie zaocznym (sobota i niedziela co 2 tygodnie)
 • w małych zespołach słuchaczy– 15 osobowych

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły zawodowej
 • 3 zdjęcia
 • Formularz zgłoszeniowy

 

Więcej informacji: www.zzp.postis.pl

e-mail: [email protected], tel/fax 8152 439 66 Biuro Projektu: ul. Fieldorfa7/4 20-091 Lublin