W związku z realizacją zadnia publicznego pt. „KLAPS – Kuźnia Liderów i Animatorów Przedsiębiorczości Społecznej” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Społecznych Stowarzyszenie POSTIS wraz z Powiatem Świdnickim zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie woj. lubelskiego (w tym członków, pracowników i wolontariuszy działających na rzecz tych organizacji) na szkolenia m.in. z zakresu ZZL, marketingu i PR, fundraisingu oraz tworzenia
partnerstw lokalnych. Szkolenie odbędzie się będzie w formie weekendowej w okresie marzec-maj 2013 r. Zapewniamy nocleg, wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu. Prosimy o przesyłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego w zakładce KLAPS do dnia 05.01.2013 r.