Stowarzyszenie POSTIS i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. z dniem 1 grudnia 2012 rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „ACE – aktywna, kreatywna, przedsiębiorcza młodzież- innowacyjne programy kształcenia  w obrębie przedsiębiorczości i ekonomii”.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu umiejętności praktycznych pozwalających na zastosowanie wiedzy ekonomicznej w życiu codziennym, w szczególności na rynku pracy wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Grupę docelową projektu będą stanowiły 4 szkoły z województwa lubelskiego oraz 4 szkoły  z województwa podkarpackiego , w tym po 2 licea ogólnokształcące i 2 technika w każdym z województw.

W ramach projektu nastąpi opracowanie komplementarnych innowacyjnych programów nauczania wraz ze scenariuszami zajęć w zakresie „ Podstawy przedsiębiorczości „ i „Ekonomia w praktyce” zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej z wykorzystaniem technik informacyjno-komunikacyjnych, obejmujących zagadnienia związane z ekonomią, przedsiębiorczością, matematyką, informatyką a następnie wdrożenie ich w szkołach w roku szkolnym 2013/2014.

Udziałem w projekcie zostanie objętych 360 uczniów.

Rekrutacja szkół do udziału w projekcie rozpocznie się w I kwartale 2013 roku