Uprzejmie informujemy, że w najnowszym numerze kwartalnika „Probacja” wydawanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości znajduje się artykuł o projekcie „Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów”, którego autorami są Barbara Bojko-Kulpa – Prezes Stowarzyszenia POSTIS oraz ks. Mieczysław Puzewicz – Członek Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym. Link do kwartalnika w formie elektronicznej: https://ms.gov.pl/Data/Files/_public/probacja/2012/Probacja_IV_11.01.pdf. Artykuł znajduje się na stronach 85-100.