Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą pracy na stanowisko Opiekuna wyprawy w ramach projektu „Nowa Droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów”. Poniżej dokumenty do pobrania (Ogłoszenie, regulamin rekrutacji, oferta, załączniki):

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 19 kwietnia 2013 r.

 

CV i deklaracja uczestnictwa

Ogłoszenie rekrutacyjne

Wzór oświadczenia dot. wiedzy z zakresu turystyki i pierwszej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na wykorzystanie wizerunku w filmie