Uczestnicy II edycji projektu „KLAPS- Kuźnia Liderów i Animatorów Przedsiębiorczości Społecznej”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ubiegły weekend, tj. 20-21 kwietnia 2013 r. spotkali się podczas pierwszego zjazdu szkoleniowego w Hotelu Dom Spotkań w Dąbrowicy koło Lublina.
Wśród osób zakwalifikowanych do szkoleń znaleźli się pracownicy i wolontariusze podmiotów ekonomii społecznej działający na terenie Lubelszczyzny, którzy poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach promowali swoje organizacje. Tematyka zajęć dotyczyła zarządzania strategicznego oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Każdy z uczestników otrzymał materiały promocyjne oraz dydaktyczne.
Kolejny zjazd szkoleniowy odbędzie się już 18-19 maja 2013 r.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zdjęć z zajęć: