Stowarzyszenie POSTIS serdecznie zaprasza na panel naukowy pt. „Czy da się powrócić do normalnego życia? Nowe drogi w resocjalizacji młodych więźniów” zorganizowany w ramach projektu „PI Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów”, który odbędzie się w Campusie KUL przy ul. Droga Męczenników Majdanka 70 w Lublinie w dniu 18 marca 2014. Poniżej program panelu:

11.00   Powitanie i wprowadzenie
Barbara Bojko-Kulpa – prezes Stowarzyszenia POSTIS
ks. prof. dr hab. Marian Nowak – dyrektor Instytutu Pedagogiki KUL

11.30   Kształtowanie obrazu przyszłości jako element oddziaływań resocjalizacyjnych
dr Tomasz Wach – Instytut Pedagogiki KUL

12.00   Prezentacja metody resocjalizacji młodych więźniów „Le Seuil” („Próg”)
Bernard Ollivier (Francja), pomysłodawca i autor metody

13.00   Nowa droga – resocjalizacja młodych więźniów poprzez wędrówkę
Doświadczenie polskie – Barbara Bojko-Kulpa, prezes Stowarzyszenia POSTIS

13.15   Panel: Jak skutecznie pomagać młodym więźniom w powrocie do społeczeństwa?

  1. Joanna Turowska – psycholog w Areszcie Śledczym w Lublinie
  2. Bernard Ollivier (Francja)
  3. ks. prof. dr hab. Marian Nowak, dyrektor Instytutu Pedagogiki KUL
  4. ks. Mieczysław Puzewicz, członek Rady Głównej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym (przy Ministerstwie Sprawiedliwości)

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału.