Zapraszamy do obejrzenia głównego odcinka Panoramy Lubelskiej z dnia 18 marca 2014 r., gdzie od min. 13.22 można obejrzeć reportaż z panelu naukowego: „Czy da się powrócić do normalnego życia? Nowe drogi w resocjalizacji młodych więźniów” zorganizowanego w ramach projektu „PI Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów” i programu Poranek z Panoramą z dnia 18 marca 2014 r., w którym gościła Barbara Bojko-Kulpa – Prezes Zarządu Stowarzyszenia POSTIS i pomysłodawczyni projektu.

Bernard Ollivier gościł w Lublinie w dniach 17-19.03.2014 r. na zaproszenie Stowarzyszenia POSTIS.