W dniu 24 listopada 2014 r. w Zakładzie Karnym nr 1 w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 54 odbyło się seminarium upowszechniające w ramach projektu „PI Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów”. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorstw, sądów, JST, NGO, PUP i OPS oraz przedstawiciele Służby Więziennej z jednostek podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Łodzi. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z seminarium.

aaa bbb ccc ddd eee fff