W dniu 4 marca 2015 roku w auli Aresztu Śledczego w Bydgoszczy odbyło się seminarium  upowszechniające w ramach projektu „PI Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów”.

Stowarzyszenie POSTIS reprezentowała Prezes Barbara Bojko-Kulpa oraz  ks. Mieczysław Puzewicz – Członek Rady ds.Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Ministerstwie Sprawiedliwości.
W seminarium udział wzięli: dyrektorzy zakładów karnych i aresztów śledczych okręgu bydgoskiego, przedstawiciele sądów (sędziowie penitencjarni oraz kuratorzy), przedstawiciele wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy oraz funkcjonariusze zajmujący się zatrudnieniem i kwestiami postpenitencjarnymi w jednostkach podległych. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z seminarium.

Więcej informacji na temat seminarium można znaleźć po kliknięciu w poniższy link:

https://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-bydgoszcz/news,30223,nowa-droga-ku-wolnosci.html

3 4 5