W dniu 5 marca 2015 roku w Sali Konferencyjnej  Aresztu Śledczego w Gdańsku odbyło się seminarium  upowszechniające w ramach projektu „PI Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów”.

Stowarzyszenie POSTIS reprezentowała Prezes Barbara Bojko-Kulpa oraz  ks. Mieczysław Puzewicz – Członek Rady ds.Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Ministerstwie Sprawiedliwości.
W seminarium udział wzięli: płk Lesław Bryłkowski – Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku oraz dyrektorzy zakładów karnych i aresztów śledczych okręgu gdańskiego, przedstawiciele sądów (sędziowie penitencjarni oraz kuratorzy), przedstawiciele wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy oraz funkcjonariusze zajmujący się zatrudnieniem i kwestiami postpenitencjarnymi w jednostkach podległych. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z seminarium.

Więcej informacji na temat seminarium można znaleźć po kliknięciu w poniższy link:

https://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-gdansk/news,30234,gdanskie-seminarium-z.html

_postis2 _postis3 _postis4 _postis5 _postis6