W dniu 23 marca 2015 roku w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Poznaniu odbyło się seminarium  upowszechniające w ramach projektu „PI Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów”.

Stowarzyszenie POSTIS reprezentowała Pani Prezes Barbara Bojko-Kulpa.
W seminarium udział wzięli: płk Grzegorz Fedorowicz – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu, ks. Wojciech Prostak- Kapelan Okręgowy Służby Więziennej oraz dyrektorzy zakładów karnych i aresztów śledczych okręgu Poznańskiego, przedstawiciele sądów (sędziowie penitencjarni oraz kuratorzy), przedstawiciele wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy oraz funkcjonariusze zajmujący się zatrudnieniem i kwestiami postpenitencjarnymi w
jednostkach podległych. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z seminarium.

Link do strony OISW Poznań
https://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-poznan/news,30589,nowa-droga-w-poznaniu.html

ND Poznań 22.03.2015- 2 (2) ND Poznan 22.03.2015 -4 ND Poznań 22.03.2015- 2 (1) ND Poznań 22.03.2015 -3