Zarząd Stowarzyszenia POSTIS  zgodnie z  pkt. 1 d § 9 rozdz. IV Statutu  zwołuje na dzień  27.12.2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków. Zgromadzenie odbędzie się w  siedzibie Stowarzyszenia w Lublinie ul. Zana 3A Pierwszy termin ustala się na godz. 14.00, drugi termin ustala się na godz. 15.00.

Lublin 13.12.2016. r.