24.02.2017 r. Zaproszenie do złożenia oferty na zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych dla Uczestników Projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie”.
Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu ” SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020, Stowarzyszenie POSTIS zaprasza do składania ofert.
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych dla 71 Uczestników Projektu podczas grupowych zajęć (wg zestawienia stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) w Ośrodkach Kuratorskich na obszarze działania Sądu Okręgowego w Lublinie tj. w Bychawie, Świdniku, Łęcznej, Lublinie, Włodawie, Białej Podlaskiej, Lubartowie i Radzyniu Podlaskim.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4